مهران بالان ،کودک بویراحمدی که به خاطر فقر راهی شهر شده بود تا لقمه نانی به دست آورد، با تلاش و کوشش فراوان و همچنین آموزش حرفه های مختلف از جمله فرش بافی و گلیم بافی توانست به کارآفرینی موفق تبدیل گردد و برای  افرادی که در روستاها به دنبال کسب درآمد هستند اشتغال زایی کند.