روسیا الیوم گزارش داد، مذاکرات سوریه که نهایی توصیف شده امروز پنجشنبه با حضور نمایندگان دولت سوریه و مخالفان آغاز و به مدت دو روز در وین ادامه می یابد.

فرستاده سازمان ملل به سوریه افزود: از هر دو طرف مذاکره دولت سوریه و مخالفان، هیات کاملی در مذاکرات شرکت کرده است.

یحیی العریضی سخنگوی شورای عالی مذاکرات مخالفان سوریه گفت: مذاکرات در حال حاضر دوران بسیار حساسی را طی می کند و یکی از دلایل آن این است که فقط طی دو روز برگزار می شود.

جان اف لودریان وزیر خارجه فرانسه پیش از این گفته بود که مذاکرات وین آخرین فرصت برای دستیابی به راه حل سیاسی با توجه به اوضاع انسانی متشنج در سوریه است.

لودریان در مجمع ملی فرانسه افزود: هیچ چشم اندازی برای دستیابی به راه حل سیاسی به جز نشست وین که با حضور همه طرف های درگیر تشکیل خواهد شد وجود ندارد، امیدوار هستیم که این مذاکرات به تشکیل طرح صلح منجر شود.

مذاکرات وین امروز پنجشنبه ، چند روز قبل از نشست گفت وگوهای ملی سوریه که قرار است در ۲۹ و۳۰ ژانویه درسوشی روسیه با حضور نمایندگان دولت سوریه و نمایندگان مخالفان برگزار شود افتتاح شد.

سوریه از مارس ۲۰۱۱ تاکنون با بحران ورود تروریست های خارجی به این کشور مواجه است.