رئیس فدراسیون فوتبال عربستان عادل عزت در جدیدترین مصاحبه ای که انجام داده به شدت به ای اف سی تاخته است. این مقام مسئول عربستانی گفته اگر ای اف سی رای به برگزاری بازی های نمایندگان این کشور با تیم های ایرانی و قطری در کشور بی طرف ندهد ، عواقب سختی برای شان دارد و آنها ماجرا را پیگیری حقوقی می کنند.

البته ای اف سی پیشتر نوضع اش درباره بازی این تیم ها با تیم های ایرانی را تقریبا مشخص کرده و گفته به روال گذشته در کشور بی طرف برگزار خواهند شد اما برای بازی با تیم های قطری چنین نظری وجود نداشته است.

این طور که کفاشیان گفته آنها تهدید کردند که اسپانسرهای عربستانی و اماراتی در صورت عدم تمکین از تصمیم شان ، ای اف سی را تحریم و باعث ورشکستگی لیگ قهرمانان آسیا خواهند شد!