سامان ارسطو در این گفت‌وگو به روزهایی اشاره می‌کند که احساس او را سرکوب می‌کردند، به او می‌گفتند باید زن بمانی و ازدواج کنی، در نهایت مجبور به ازدواج شد و کارش به طلاق رسید. و اما بعد، آنقدر پیگیری کرد تا به خواسته درونی و روحیات واقعی‌اش رسید، عمل جراحی تغییر جنسیت انجام داد و حالا در کالبدی مردانه زندگی می‌کند.