بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ کل کشور که امروز (چهارشنبه) در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، منابع تحقق یافته برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در سال گذشته ۴۴ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان بوده که ۳۱ هزار و ۴۵۸ میلیارد تومان آن از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی و ۱۳ هزار و ۱۷۲ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی دولت بوده است.

بر اساس این آمار حدود ۹۳ درصد منابع وصولی به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی و ۷ درصد به تولید و سلامت اختصاص یافته است.

با اینکه دولت موظف بوده یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند، تنها در سال گذشته یارانه ۸۳۸ هزار و ۶۹۰ نفر قطع شده است اما اعتراض ۵۰۲ هزار و ۷۲ نفر از حذف شدگان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پذیرفته شده و به فهرست یارانه بگیران بازگشته اند.

** وضعیت درآمد دولت در سال ۹۵

پیش بینی منابع بودجه کل کشور در سال 95 پس از اعمال تغییرات بالغ بر 982 هزار و 817 میلیارد تومان بود که 95 درصد آن محقق شد.

همچنین میزان تحقق منابع عمومی دولت 97 درصد، منابع اختصاصی 77 درصد و بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 95 درصد بوده است.

میزان وصولی مالیات ها بالغ بر 104 هزار و 172 میلیارد تومان یعنی حدود 36 درصد منابع عمومی وصولی و منابع حاصل از نفت خام و میعانات گازی 73 هزار و 882 میلیارد تومان حدود 26 درصد از منابع عمومی وصولی است.

میزان تحقق درآمدهای مالیاتی در سال گذشته 100 درصد بوده که رقم آن 104 هزار و 172 میلیارد تومان اعلام شده است.

همچنین منابع حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی به عنوان مهمترین بخش واگذاری های دارایی های سرمایه ای 99 درصد گزارش شده که رقم آن برابر 73 هزار و 882 میلیارد تومان است.

در زمینه انتشار و فروش اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت، صکوک اجاره، واگذاری شرکت های دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به عنوان مهترین بخش های واگذاری دارایی مالی نیز باید گفت که دولت پارسال 24 هزار و 507 میلیارد تومان از محل فروش اسناد خزانه ، 7 هزار و 862 میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت های دولتی درآمد داشته و میزان استفاده از صندوق توسعه ملی نیز 599 میلیارد تومان بوده است.

** سنگینی هزینه ها جاری بر بودجه عمومی دولت

نگاهی به هزینه های دولت در سال گذشته نشان می دهد کمترین میزان مصارف عمومی دولت مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای یا همان پرداخت های عمرانی با 57 درصد بوده است.

اعتبارات هزینه ای با 207 هزار و 201 میلیارد تومان و 93.9 درصد تحقق، بیشترین هزینه های دولت را تشکیل می دهد و تملک دارایی های مالی نیز 34 هزار و 607 میلیارد تومان از هزینه های دولت را به خود اختصاص داده است.

دیوان محاسبات کشور کسری تراز عملیاتی بودجه دولت در سال گذشته را با 63 هزار و 293 میلیارد تومان برآورد کرده است.

همچنین از 652 هزار و 479 میلیارد تومان منابع تحقق یافته شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود 75 درصد صرف مصارف جاری و 25 درصد در بخش سرمایه ای به مصرف رسیده است.

در سال گذشته تعداد 9 شرکت دولتی تحت عنوان شرکت زیانده درج شده است که از محل منابع عمومی دولت هزار و 542 میلیارد تومان بابت کمک زیان به شرکت های مورد نظر پرداخت شده است.

در عمل 153 شرکت در سال 95 علاوه بر این شرکت ها زیانده شده اند که از محل منابع عمومی دولت 215 هزار میلیارد تومان کمک زیان به شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضلاب روستایی استان ها پرداخت شده است.

** وضعیت منابع صندوق توسعه ملی

از سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت شامل نفت خام، میعانات گازی و فرآورده های نفتی مبلغ 7 میلیارد و 312 میلیون دلار به حساب صندوق واریز و بقیه به مبلغ یک میلیارد و 177 میلیون دلار به این صندوق واریز نشده است.

مجموع مصارف صندوق به مبلغ 14 میلیارد و 564 میلیون دلار است که عمده ارقام بابت تسهیلات ارزی، تسهیلات طرح های عمرانی، تکالیف بودجه ای و قانونی و سپرده گذاری ریالی و ارزی پرداخت شده است.

به گزارش ایرنا، دیوان محاسبات کشور موظف است در پایان هر سال، گزارشی از وضعیت عملکرد مالی دولت شامل درآمدها و هزینه های آن بر اساس قانون بودجه را تهیه و گزارش آن را در صحن علنی مجلس ارایه کند.