در ابلاغیه «رحمانی فضلی» وزیر کشور به «مروج الشریعه» استاندار خراسان‌جنوبی آمده است، در اجرای ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و با توجه به مطالعات کارشناسی با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر تبدیل روستای آبیز مرکز بخش شاسکوه شهرستان زیرکوه به شهر موافقت می‌شود.

همچنین وزیر کشور خطاب به استاندار خراسان‌جنوبی درخواست کرد اقدامات لازم برابر قانون و مقررات موجود انجام و مراتب اعلام شود.