مرکز خدمات روان شناختی سیاووشان نشست « زمان در فلسفه مارتین هایدگر» را پنجشنبه دوازدهم بهمن ۹۶ با سخنرانی احسان شریعتی برگزار می کند.

این مراسم ساعت ۱۶ تا ۱۸ برگزار می شود. شماره رزرو ۲۲۹۲۶۵۲۲ است. این مراسم در زیر پل میرداماد، خیابان البرز، قبادیان شرقی پلاک ۳۹ مرکز خدمات روان شناختی سیاووشان برگزار می شود.