طبق گزارش رسیده، پوران درخشنده با اشاره به محتوای این نمایش،گفت: این تئاتر، واگویه‌هایی است که ما نیاز داریم و جامعه ما نیاز به گفتن و شنیدنش دارد، در همه ما رسوب‌هایی وجود دارد که در همه ما تهنشین شده است.

او ادامه داد:من بارها پای صحبت دخترانم نشسته‌ام. آخرینبار یک دختر ایلامی حرف‌هایی به من زد که با تماشای این نمایش یاد او افتادم،ما نیاز داریم، در مورد چیزهایی که در درونمان هست حرف بزنیم و این نمایش تلنگر خوبی است.

کارگردان فیلم  "پرنده کوچک خوشبختی" با تشکر ازدست اندرکاران این نمایش، سخنانش را این طور ادامه داد: نکته بسیار مهم تری که مرا به تماشای این نمایش ترغیب کرد، توجه به ناشنوایان بود. بسیار خوشحالم که «چشم ها» برای ناشنوایان نیز اجرا دارد. این که آنها همزمان میتوانند اتفاقی را تجربه کنند ، بسیار خوشایند و قابل تحسین است. این توجه کردن سهمی را که از ناشنوایان گرفتهایم به ایشان بر میگرداند و آن سهم برابری در نوع زندگی کردن است.

بهار محمود زاده کارگردان نمایش هم ضمن تشکر از حضور پوران درخشنده در اجرای این نمایش،گفت: حضور کارگردان اجتماعی ، دغدغهمند و محبوبی چون شما که مولف به تصویرکشیدن آسیبهای اجتماعی هستید، برای گروه ما مهم بود. 

نمایش «چشم ها» با بازی شبنم قلی خانی، الهه شهپرست و مهدی ماهانی هر روز ساعت ١٨ در تماشاخانه شهرزاد به روی صحنه میرود. 

«چشمها» برای اولین بار به طور خاص و همزمان برای ناشنوایان نیز اجرا میشود.