«میشل عون» رئیس‌جمهور لبنان و هیأت همراه وی امروز سه‌شنبه در کاخ بیان با «صباح الأحمد الجابر الصباح» امیر کویت دیدار کردند.

در این دیدار «نواف الاحمد الجابر الصباح» ولی‌عهد کویت نیز حضور داشت.

طبق گزارش خبرگزاری کویت (کونا) در نشست رسمی لبنان و کویت که به ریاست میشل عون و امیر کویت برگزار شد، روابط دوجانبه و راهکارهای تقویت این روابط در تمامی زمینه‌ها و نیز توسعه همکاری دو کشور به گونه‌ای که به نفع منافع مشترک دو طرف باشد، بررسی شد.

این نشست در فضای دوستانه برگزار شد و به گفته «علی جرام الصباح» وزیر امور دیوان امیر کویت مسائل دارای اهتمام مشترک مورد بررسی قرار گرفت.