علی اصغر یوسف نژاد در گفت‌وگویی با اشاره به آخرین مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷، بیان داشت: جدول تبصره(۴) بندهای (الف)،(و) و (ز) لایحه بودجه پس از تایید مقام معظم رهبری در کمیسیون تصویب شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس ادامه داد: این جدول در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی است.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، جدول برداشت از صندوق توسعه ملی به قرار زیر است:

                                  جدول مربوط به مجوز اخذ شده تبصره (۴) بندهای (الف)، (و) و (ز)