علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: هیات تطبیق مستقر در فرمانداری تهران، مصوبه شورای شهر تهران، «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی» را مغایر با قانون تشخیص داد.

استناد قانونی هیات تطبیق، بند ٥ آیین نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی های قانونی، مصوب ١٣٨١ هیات وزیران است، که براساس این آیین نامه، تعیین محل برگزاری تجمعات برعهده شورای تامین است. در حال حاضر شورا باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت ابلاغیه، این موضوع را در دستور کار قرار دهد.