سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشستی با رییس موسسه فرهنگی اکو داشت، درباره اهمیت و جایگاه این موسسه در پیشبرد فرهنگ کشور سخن گفت.

صالحی با بیان این مطلب افزود: این موسسه اقدامات خوبی در حوزه دیپلماسی فرهنگی داشته است و اینکه ایران را در کشورها به عنوان ایران فرهنگی بشناسند یک فرصت محسوب می شود.

او  ادامه داد: باید بتوانیم در کنار هم از فرصت های تاثیرگذار و فضای گسترده جمعیتی برای پیشبرد اهداف دیپلماسی فرهنگی بهره ببریم.

صالحی گفت: رییس موسسه فرهنگی اکو با خطوط ارتباطی و مفاهمه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آشنا هستند و راحت تر می توان نقاط اتصال همکاری های مشترک را بر اساس واقعیت ها پیدا کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد با اشاره به وظایف معاونت های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، افزود: معاونت امور هنری با توجه به دربرگیری زمینه های هنری از جمله موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی و ... یکی از نقطه های اتصال اکو با کشورهای عضو برای گسترش تعاملات و فعالیت های هنری است.

او معاونت های فرهنگی و امور مطبوعاتی را از دیگر نقطه های اتصال برای گسترش دیپلماسی فرهنگی دانست و ادامه داد: ادارات کل ارشاد استان ها به ویژه استان هایی که همجوار با کشورهای عضو اکو هستند نیز می توانند شرایط گسترش این تعاملات را فراهم آورند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ظرفیت جامعه دانشگاهی افزود: در ارتباط با دانشگاه ها نیز می توان از ظرفیت های آن ها در این زمینه بهره کافی برد. همچنین ظرفیت های کتابخانه ها، موسسات و انجمن های فرهنگی و هنری فرصت خوبی در این حوزه است.

صالحی در بخش دیگری از سخنان خود بر بهره گیری از ظرفیت های تشکل های مردمی در گسترش دیپلماسی فرهنگی و عمومی تاکید کرد.

او افزود: باید به این نکته توجه داشت که چگونه می توان از طریق ظرفیت های موسسه فرهنگی اکو درگسترش دیپلماسی فرهنگی و هنری در منطقه و کشورهای عضو اکو بهره گرفت.

صالحی در عین حال تصریح کرد: گسترش این روابط باید با نگاه تولید مشترک در حوزه های فرهنگی و هنری با دیگر کشورها باشد و در این میان باید بازار تولید خود را افزایش دهیم.

در ابتدای این نشست محمدمهدی مظاهری رییس موسسه فرهنگی اکو ضمن ارائه گزارشی از مجموعه فعالیت های این موسسه، گفت: داشتن پشتوانه فرهنگی و پژوهشی بر اهمیت یک فرهنگ می افزاید.

همچنین در بخشی از این نشست حسین انتظامی دستیار ارشد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر هم افزایی منطقه ای در حوزه رسانه ای تاکید کرد.

او گفت: از طریق جشنواره ها می توان در حوزه های مشترک با کشورهای عضو اکو ارتباط برقرار کرد و به هم افزایی و همگرایی رسید. 

در ادامه محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در کشورهای منطقه و عضو اکو باید گروه های مختلف فرهنگی و هنری را شناسایی کنیم و بر این اساس کارها و فعالیت های مشترکی را آغاز کنیم.

او افزود: می توان در موسسه فرهنگی اکو جایزه ای مانند جایزه جهانی کتاب سال تعریف کرد و با توجه به نیازهای منطقه، جوانان را در این زمینه تشویق کرده و گفت و گوها را از سطح دیپلماتیک به سمت جوانان سوق دهیم.

سید محمدمجتبی حسینی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این نشست گفت: در حوزه ارتباطی هنر و موسسه اکو فعالیت های قابل توجهی در بخش های مختلف هنری از جمله موسیقی می توان انجام داد.

او افزود: موسیقی نواحی در دنیا از جایگاه ویژه ای برخوردار است و از این منظر موسیقی نواحی ایران نیز دارای جایگاه خوبی است، بنابراین می توان از ظرفیت اکو در بخش جهانی استفاده کرد.

حسینی ادامه داد: در حوزه های موسیقی رسمی هم قابلیت های زیادی در برخی کشورهای عضو اکو وجود دارد که می توان با همکاری معاونت هنری و موسسه اکو از ظرفیت های آن استفاده کرد.

او همچنین بر بهره گیری از ظرفیت های هنر تئاتر در گسترش روابط فرهنگی با کشورهای منطقه و عضو اکو با همکاری موسسه فرهنگی اکو تاکید کرد.

در پایان این نشست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از حوزه های مختلف این موسسه از جمله کتابخانه تخصصی و نگارخانه آن بازدید کرد.