رضا اردکانیان امروز (سه‌شنبه) در گردهمایی مدیران ارشد صنعت برق با بیان این که مدیران ارشد وزارت نیرو به دنبال اصلاح، کاهش مصرف، مدیریت تامین معیشت جایگزین و رفتن به سمت نوعی از برنامه‌ریزی برای آمایش سرزمین هستند، اظهار کرد: یکی از اهداف وزارت نیرو همکاری و تعامل با نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.

وی ادامه داد: مدیران ما در استان‌های مختلف در دو حوزه آب و برق در خط مقدم ارتباط و تعامل با نمایندگان مردم هستند و با توجه به این‌که ارتباط این افراد مستقیما به حساب وزارت نیرو گذاشته می‌شود لازم است تا یک ارتباط منظم در ستاد وزارت نیرو وجود داشته باشد.

به گفته وزیر نیرو، علاوه بر این لازم است یک ارتباط منظم با هماهنگی ستاد وزارت نیرو با نمایندگان مجلس شکل بگیرد، چرا که در یک تصویربرداری کلی باید گفت وضعیت موجود وضعیت مطلوبی نیست، چرا که حوزه اختیارات و مسئولیت‌ها آن طور که باید متناسب با هم تبیین نشده است.

اردکانیان با بیان این‌که این مساله موجب ایجاد مشکلاتی شده است، اظهار کرد: اگر شرایط به همین روال ادامه یابد قطعا اشکالات بیشتری ایجاد می‌شود به همین دلیل باید این مسائل اصلاح شود، اما با توجه به این که حل این مسائل و مشکلات زمان‌بر است، باید به گونه‌ای عمل کنیم که وزارت نیرو در جریان کم و کیف مدیریت‌ها قرار گیرد و متقابلا مدیران استانی از حمایت مستقیم ستاد برخورد شوند و به کاری بپردازند که باید صورت گیرد.