نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی جلسه علنی خود را برای رسیدگی به چند طرح و لایحه آغاز کردند.

رسیدگی به طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی، بررسی طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، رسیدگی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و طرح الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دستور کار امروز قوه مقننه قرار دارد.