تصویری از رییس جمهور روحانی در میان مردم زلزله زده کرمانشاه /ادعای رشیدپور به سرعت تکذیب شد

تصویری از رییس جمهور روحانی در میان مردم زلزله زده کرمانشاه /ادعای رشیدپور به سرعت تکذیب شد