سبا گزارش داد، سرلشگر علی صالح الاحمر، برادر علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن سه هفته پس از ترک صنعا که تحت کنترل جنبش مردمی انصارالله بود از پیوستن به نیروهای دولت مستعفی یمن خبر داد.

 

الاحمر از مقامات نظامی ارشد و نخستین کسی است که اعلام کرد به دولت عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی یمن پیوسته است.

 

این اعلام در دیدار الاحمر با هادی در محل اقامت وی در ریاض مطرح شد.

 

هادی با استقبال از این مساله بر مواضع خود در مبارزه با انصارالله تاکید کرد.

 

سرلشگر الاحمر برادر نانتی و از فرماندهان برجسته نظامی در دولت برادرش و فرمانده نیروهای گارد ریاست جمهوری پیش از احمد، پسر صالح بود.

 

تعدادی از افراد خانواده‌های صالح و رهبران نطامی حامی او به ابوظبی منتقل شده‌اند؛ جایی که پسر بزرگ صالح در آنجا ساکن است.

 

سرلشگر الاحمر از صنعا به مأرب که تحت کنترل نیروهای هادی است، منتقل شد و سپس به عربستان رفت.