اعضای شورای اسلامی شهر تهران پس از سه جلسه کار کارشناسی روز یکشنبه در سی و نهمین جلسه خود، طرح تشکیل کمیته ارتقا ایمنی ساختمان های شهر تهران را در دستور کار قرار داده و آن را تصویب کردند.

احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی این طرح در قالب پیشنهادی با ارائه پیشنهادی اظهار کرد: بسیاری از موضوعات ارائه شده در گزارش دولت نسبت به حادثه پلاسکو وجه حقوقی دارد که برای تحقق نتایج این اسناد ضرورت دارد که نماینده دادگستری نیز در این کمیته حضور داشته باشد.

افشین حبیب زاده عضو کمیسیون حقوقی شورای شهر نیز در همین خصوص با اشاره به نتایج بررسی های انجام شده در دولت و شورای شهر بر روی حادثه پلاسکو برای جلوگیری از وقایع مشابه بعدی گفت: برای این موضوع باید در قالب ۲ تبصره موضوع اصلاح سازو کار تعمیر و نگهداری ساختمان های شهر تهران و اجرایی شدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان و همچنین مراقبت از ساختمان ها برای خود ایمن شدن آنها آورده شود.

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی نیز موضوع انتخاب دبیرخانه این کمیته را پیشنهاد کرد که مقرر شد این دبیرخانه در کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر تهران تشکیل شود.

همچنین در جلسه امروز شورای شهر تهران، موضوع انتخاب یک نفر نماینده شورا جهت معرفی به نیروی انتظامی نیز مورد بررسی قرار گرفت که پس از اعلام نظرات اعضای شورای شهر تهران، موضوع مسکوت ماند تا در هیئت رئیسه شورا تمامی موضوعات مرتبط به صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

مصوبات شورای اسلامی شهر تهران از سوی هیات رئیسه برای تایید به فرمانداری تهران ارسال می شود و پس از تایید این نهاد، برای اجرا به شهرداری تهران ابلاغ می شود.