داوطلبان شرکت در آزمون فلوشیپ پزشکی می‌توانند از تاریخ ۲ تا ۱۸ بهمن از طریق مراجعه به آدرس اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس www.sanjeshp.ir  نسبت به ثبت نام اقدام کنند و کارت ورود به جلسه را در روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۷ از طریق دانشگاه های متولی برگزاری آزمون دریافت کنند. 

آزمون فلوشیپ پزشکی در دو مرحله کتبی و شفاهی است که مرحله کتبی آن در  در ۱۳ اردیبهشت ۹۷ در دانشگاه های متولی برگزاری آزمون راس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد  و مرحله شفاهی آزمون از ۱۵ تا ۱۷ اردیبهشت ماه در همه رشته ها برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است، شروع به دوره برای پذیرفته شدگان آزمون فلوشیپ پزشکی از تاریخ اول مهر ۹۷ خواهد بود. 

گفتنی است، هزینه ثبت نام برای هر داوطلب ۶۰ هزار ریال به علاوه ۵ هزار ریال هزینه دریافت پیامک است که با پرداخت این مبلغ هر داوطلب موفق به دریافت کد ثبت نام خواهد شد و این مبلغ به هیچ وجه قابل استرداد نیست. 

به گزارش مرکز سنجش آموزش پزشکی، صرفا به مدارک ثبت نام که در مهلت مقرر ثبت نام و از طریق سایت اینترنتی مرکز سنجش آموزش پزشکی ارسال شوند ترتیب اثر داده خواهد شد.