احمد انارکی محمدی،با اشاره به تعهد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی موسسات مالی و اعتباری تا پایان سال جاری،افزود: خوشبختانه تاکنون اقدامات خوبی انجام شده و تعیین تکلیف بسیاری از این موسسات صورت گرفته است.

انارکی محمدی با یادآوری تقسیم کار مناسبی که از سوی بانک مرکزی برای تعیین تکلیف موسسات مالی صورت گرفته، تصریح کرد: در حال حاضر برخی بانک ها در تعیین تکلیف موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز طبق تقسیم کار صورت گرفته حضور یافته اند.

وی با بیان اینکه روند در پیش گرفته از سوی بانک مرکزی آینده روشنی را پیش روی شبکه بانکی قرار می دهد، گفت: متاسفانه انباشت مشکلات موسسات مالی برای سالیان طولانی وضعیت فعلی را رقم زده است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به سرنوشت موسسه مالی کاسپین، تصریح کرد: مشکلات عمده این موسسه با برنامه مداری بانک مرکزی حل شده و مابقی نیز در شرف حل شدن است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز کار یک دستگاه به تنهایی نیست و باید همه ارگان ها دست به دست هم داده تا در کنار بانک مرکزی این چالش بزرگ رفع شود.