محمدجواد حق‌شناس در پاسخ به این ادعای اصولگراها که فضای جامعه را در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ به ضرر اصلاح طلبان توصیف می کنند، به خبرآنلاین گفت: برخی هیچ گاه تلاش نکردند از تمامیت خواهی دست بکشند، واقعیات جامعه را ببینند و روش های پیشنهادی مبتنی بر قانون و عقلانیت را بپذیرند. این تمامیت خواهی، تمام روزنه ها حتی فرصت هایی را که در فضای سیاسی به عنوان سوپاپ از آنها یاد می شود، بست.

وی در پاسخ به این ادعا که تجمعات اعتراضی دی ماه نشان داد مردم از اصلاح طلبان عبور کردند، یادآور شد: خیر نگذشتند، جریانی که با اصلاح طلبی همراهی دارد در اعتراضات دی ماه سکوت کرد و بازیگر صحنه نبود. به هر حال در انتخابات شاهد بودیم حدود شاید ۳۰ درصد جامعه شرکت نکردند، البته یک بخشی هم ممکن است ریزش پیدا کرده باشند.

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی اظهار کرد: جریان اصلاح طلب در هنگام اعتراضات دی ماه وارد میدان شد و موضعگیری کرد. ما شاهد بودیم حتی چهره های شاخص اصلاح طلب که از وقایع ۸۸ به شدت آسیب دیده بودند و بعضی از آنها ۶ سال زندان تحمل کردند، میدان دار دعوت جامعه به آرامش بودند اما از آن طرف جریان اصولگرایی که نقش جدی در شکل گیری این فضا داشت، نیروهایش کاملا مستأصل و غیر فعال عمل کردند.

وی ادامه داد: جریان اصلاح طلبی همچنان جریان مسلط روز است و اعتماد اکثریت جامعه را با خود همراه دارد. یعنی اگر جریان اصولگرا بر این باور است که فضای امروز به نفع جریان اصلاح طلبی نیست، قطعا نمی تواند ادعا کند که اگر ریزشی در جامعه شود، این ریزش موجب ارتقای موقعیت آنها خواهد شد بلکه برعکس اگر ریزشی شکل بگیرد، به مراتب سهم جریان اصولگرایی از این ریزش بیشتر خواهد بود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره پیشنهاد کواکبیان برای تشکیل پارلمان اصلاحات بیان کرد: این طرح جدیدی نیست قبل از سال ۹۲ نیز شاهد بودیم آقای نجفی چنین پیشنهادی را مطرح کرد ولی امروز فاصله قابل توجهی تا رسیدن به این نتیجه وجود دارد. سازوکاری موجود {شورای عالی سیاستگذاری} دارد عمل می کند اگر بخواهد تغییری ایجاد شود نیاز به زمان و مطالعه بیشتری درباره سازوکار جدید است.

وی در پاسخ به این سوال که دبیرکل حزب اعتماد ملی عوض می شود؟ گفت: خیر همچنان آقای کروبی دبیرکل است و تغییر نمی کند. شورای جدیدی که شکل گرفت پاسخی به استعفای آقای منتجب نیا از قائم مقامی بود.