اتحادیه اروپا تلاش های دیپلماتیکی را برای تسریع روند پیوستن ۶ کشور غرب بالکان به این اتحادیه آغاز کرده است.

یوهانس هان کمیسر اتحادیه اروپا در این باره تاکید کرد: الان وقت آن است که کار ۱۹۸۹ میلادی را تمام کنیم. ما سال ۲۰۲۵ میلادی را به عنوان تاریخ پیوستن صربستان و مونته نگرو به اتحادیه اروپا تعیین کرده ایم که واقع بینانه ولی بسیار بلندپروازانه است.

آلبانی، کوزوو ، بوسنی، مقدونیه، صربستان و مونته نگرو قصد پیوستن به اتحادیه اروپا را دارند ولی شانس آنها برای ملحق شدن به این اتحادیه طی سال های اخیر با کاهش روبرو شده است چرا که بحران مالی یورو در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ و رای بریتانیا برای خروج از این اتحادیه شک و تردیدهای زیادی را نسبت به آینده این بلوک اقتصادی و سیاسی به وجود آورده است.

از سوی دیگر اقدامات روسیه در منطقه و تحولات اخیر ترکیه موجب تقویت حس همگرایی در بین کشورهای منطقه بالکان شده است.

یوهانس هان افزود: روند الحاق به اتحادیه اروپا بهترین راهکار برای مقابله با فساد، جرائم سازمان یافته و تهدید اقتدارگرایی در منطقه است.

قرار است این کمیسر ارشد اتحادیه اروپا در ماه فوریه به صربستان سفر کند. وی همچنین قصد دارد طی ماه آتی به واشنگتن سفر کند تا درباره راهبرد اتحادیه اروپا در منطقه بالکان با مقام های وزارت خارجه آمریکا رایزنی کند.