وزارت برنامه ریزی عراق با صدور بیانیه ای از امضای دو یادداشت تفاهم با عربستان که یکی برای توسعه گذرگاه مرزی عرعر است و دیگر توسعه همکاری گمرکی میان دو کشور است، خبر داد.

در این بیانیه آمده است: ریاض شاهد مذاکرات گسترده میان عراق و عربستان که در آن موضوعات مهمی بررسی شد، بود. این در جریان سفر هیاتی به ریاست سلمان الجمیلی وزیر برنامه ریزی عراق بود. طرفین موضوعات مهمی از جمله توسعه گذرگاه عرعر و جمیمه میان دو کشور را بررسی کردند و یادداشت تفاهم مشترک برای توسعه این دو گذرگاه به امضا رسید. همچنین یادداشت تفاهمی در زمینه همکاری گمرکی به امضا رسید. طرفین بر تشکیل تعدادی از کمیته های فنی مشترک برای اجرا و پیگیری توافقات امضا شده میان دو کشور تاکید کردند.

وزارت برنامه ریزی عراق اعلام کرد: سلمان الجمیلی بر وجود تمایل میان دو کشور برای تعمیق روابط و تقویت آن از طریق فعال کردن سرمایه گذاری تاکید کرد و از سرمایه گذاران سعودی خواست که از فرصت سرمایه گذاری بزرگ در عراق استفاده کنند.

شایان ذکر است که گذرگاه مرزی عرعر سال گذشته میلادی بازگشایی شد.