دویچه وله گزارش داد، به گفته مقامات امنیتی آلمان شمار افراط‌گرایان در برلین، پایتخت آلمان به‌طرز چشم‌گیری افزایش یافته است. آندریاس گایزل، سناتور امور داخلی برلین اعلام کرد که در حال حاضر حدود ۹۵۰ افراط‌گرا ساکن برلین هستند که در مقایسه با سال ۲۰۱۱ شمار آنان ۳ برابر شده است.

گایزل که در کمیسیون امنیت داخلی سنای برلین گزارش سالانه خود را ارائه می‌داد  تصریح کرد که ۴۲۰ نفر از این افراد "تمایل به اعمال خشونت" دارند. شمار افراط‌گرایانی که در سال ۲۰۱۱ به خشونت گرایش داشتند حدود ۱۰۰ نفر بوده است.

در گزارش سالانه امنیتی شهر برلین آمده است که اکثریت افراط‌گرایان مرد هستند. سازمان امنیت داخلی برلین شمار مردان سلفی را ۷۴۸ نفر برآورد کرده که حدوداْ شامل ۹۰ درصد فعالان سلفی می‌شود.

به گفته گایزل میانگین سنی مرد سلفی حدود ۳۴ سال و زنان ۳۳ است. بنا به ارزیابی مقامات امنیتی برلین میانگین سنی فعالان سلفی نشان می‌دهد که آنها در سال‌های اخیر در جذب جوانان با "مشکلات و موانعی" مواجه بوده‌اند.

توضیح دیگر برای افزایش میانگین سنی سلفی‌ها در برلین به این دلیل است که حضور گروه‌های سلفی در پایتخت آلمان زودتر از شهرهای دیگر این کشور آغاز شد و فعالان سلفی حال پا به میان‌سالی نهاده‌اند.

شبکه ارتباطی افراط‌گرایان در برلین بسیار گسترده‌تر و منظم‌تر از دیگر شهرهای آلمان است. نیمی از سلفی‌ها در برلین تابعیت آلمانی دارند، البته  یک سوم از آنها دارای تابعیت دوگانه‌ هستند. تابعیت دوم این دسته از سلفی‌ها مربوط به ترکیه یا یکی از کشورهای عربی است.

آن دسته از سلفی‌ها که تنها پاسپورت کشورهای خارجی را دارند، اغلب دارای تابعیت روسیه هستند که از مناطق شمال قفقاز به آلمان آمده‌اند. بنا به گزارش امنیتی برلین از شمار سلفی‌های شناخته‌شده ۲۴ نفر نیز پناهجویانی هستند که از سال ۲۰۱۴ به بعد به آلمان وارد شده‌اند. این پناهجویان از کشورهای سوریه، عراق، افغانستان و روسیه هستند.

بنا به ارزیابی مقامات امنیت آلمان تنها شمار قلیلی از پناهجویانی که در سال‌های ۲۰۱۵و ۲۰۱۶ به برلین آمده‌اند به گروه‌های سلفی پیوسته‌اند. بنا به برآورد مقامات امنیتی مجموعاً حدود ۱۰۸۰۰  سلفی در سراسر آلمان زندگی می‌کنند.