سردار مهماندار در حاشیه جلسه هماهنگی ترافیک استان تهران در جمع خبرنگاران درباره طرح ترافیک جدید پیشنهادی شهرداری تهران گفت: طرح ترافیک جدید بر زندگی مردم اثرگذار است؛ لذا باید به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد. بی تردید نمی‌شود هر سازمانی اعلام کند که با نظر من اتفاقی در شهر روی دهد. لذا باید به صورت جمعی این تصمیم گیری با در نظر گرفتن همه ابعاد انجام شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ درباره اعلام شهرداری تهران در مورد اینکه پلیس اطلاعات کافی در خصوص این طرح ندارد، گفت: اگر شهرداری اعلام کند که ما اطلاعات کافی را نداریم باید بگویم که وظیفه داشته‌اند اطلاعات را در اختیار ما قرار دهند.