حسینعلی امیری در واکنش به احتمال لغو اصلاحات دولت درباره نحوه پرداخت یارانه های نقدی، قیمت حامل های انرژی و جدول ۱۷ در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷ در مجلس، به خبرآنلاین گفت: مردم در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به برنامه آقای رئیس جمهور رأی دادند. اکنون نیز اجرای وعده های آقای رئیس جمهور نیاز به منابع دارد.

وی افزود: آقای رئیس جمهور خواستار شفاف سازی هزینه ها و عملیاتی بودن لایحه بودجه، ریشه کنی فقر مطلق، ایجاد اشتغال و بهبود محیط زیست در لایحه بودجه ۹۷ هستند. دولت در نظر دارد اینها را در طول سال آینده به اجرا درآورد چون خواست ملت است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور لایحه بودجه ۹۷ را برآیند نظرات دولت خواند و اظهار کرد: طبیعتا دولت لایحه بودجه را براساس امکانات و واقعیت های کشور تهیه کرده است و خیلی امیدواریم که نمایندگان محترم همراهی کنند و لایحه بودجه به همین شکل تصویب شود.

وی در پاسخ به اینکه آیا فشاری از سوی مجلس یا بیرون از آن وارد شده که خواستار تغییر شاکله لایحه بودجه باشند؟، اظهار کرد: نه تنها لایحه بودجه بلکه هر لایحه دیگری که به مجلس داده شود، اگر چارچوب و اساسش تغییر پیدا کند، تبدیل به طرح می شود. قطعا این حساسیت نسبت به لایحه بودجه خیلی جدی تر خواهد بود. امکان اینکه لایحه بودجه بخواهد تبدیل به طرح شود نیست، به همین جهت هم طبق قانون اساسی تقدیم لایحه بودجه از طرف دولت انجام می شود.

امیری در پاسخ به اینکه در صورت تغییر چارچوب و اساس لایحه بودجه در مجلس، امکان بازپس گیری آن از سوی دولت وجود دارد یا نه؟ اظهار کرد: باید ما قدری پیش برویم و ببینیم که سرانجام لایحه بودجه به کجا خواهد انجامید. در کمیسیون تلفیق آقای نوبخت به عنوان نماینده دولت در موضوع لایحه بودجه حضور دارد. البته نظر کمیسیون تلفیق مصوبه نهایی نیست؛ و باید لایحه بودجه در صحنه علنی مجلس بررسی نهایی شود و در آنجا همه نمایندگان محترم اعلام نظر می کنند.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد: دولت کار خود را انجام داد حالا اگر مسئله ای وجود داشته باشد، در جای دیگری باید صبر کنیم ببنیم چه پیش می آید. آنچه وظیفه دولت بود براساس قول هایی که رئیس جمهور داد بودجه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.