قیمت آپارتمان کلنگی در تهران بسته به موقعیت مکانی،عمربنا،متراژ و...تغییر می کند.

قیمت برخی از آپارتمان‌های کلنگی در تهران به شرح زیر است:

قیمت آپارتمان کلنگی در تهران+ جدول