دکتر «رانی جکسون» پزشک کاخ سفید روز سه شنبه به خبرنگاران گفت که نتیجه معاینات تشخیصی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا کاملاً نرمال بوده و وی به لحاظ جسمانی و روانی در شرایط بسیار خوبی قرار دارد!

 

پزشک کاخ سفید در این باره گفت: «خلاصه بگویم، وضعیت سلامتی رئیس جمهور بسیار خوب است. او به دلیل پرهیز از مصرف مشروبات الکلی و استعمال سیگار در دوران زندگی خود، از سلامتی کامل قلبی برخوردار است».

 

گفتنی است که این معاینات جسمی و روانی روز جمعه و به دنبال یک هفته جنجال بر سر صلاحیت ذهنی و روانی ترامپ برای تصدی مقام ریاست جمهوری آمریکا انجام شد.

 

دکتر رانی جکسون در ادامه گفت که «ترامپ به لحاظ ذهنی بسیار هوشیار و بسیار سالم است. وی برای انجام وظایف خود شایستگی دارد. من فکر می کنم که او برای انجام وظایف محوله در سالهای باقی مانده ریاست جمهوری خود صلاحیت دارد و حتی در صورت پیروزی در انتخابات بعدی، برای یک دوره (چهارساله) دیگر نیز فردی شایسته است».