نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مواد ۳۳ و ۳۴ این طرح را در دستور کار قرار دادند اما به دلیل ابهامات و ایرادات موجود در این دو ماده و مخالفت های گسترده نمایندگان، دو ماده مورد اشاره را برای بررسی بیشتر و رفع ابهام به کمیسیون تخصصی بازگرداندند تا پس از اصلاح، مجددا در صحن مجلس بررسی و تعیین تکلیف شود.

 

 ماده ۳۳ طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس، به اصلاح ماده ۲۰۴ آیین نامه می پردازد؛ این ماده مهلت زمانی و ساز و کار جدیدی را برای معرفی وزرای پیشنهادی رئیس جمهور و شرایط وزرا از جمله مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته مرتبط، ۱۰ سال سابقه اجرایی و حداکثر ۶۵ سال سن تعریف کرده است.

 

ماده ۳۴ این طرح نیز که به کمیسیون تخصصی بازگشت به اصلاح ماده ۲۰۶ آیین نامه می پردازد و ساز و کار جدیدی را برای بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در صحن مجلس تعریف می کند.

 

به گفته نمایندگان مخالف این ماده تغییرات پیش بینی شده در متن آیین نامه داخلی مجلس و روند بررسی صلاحیت وزرا ضمن هدر دادن وقت مجلس، باعث کاهش اختیارات نمایندگان و تضعیف نقش آنها در بررسی صلاحیت وزرا می شود.

 

به این ترتیب این دو ماده پس از اصلاح، در کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس، مجددا در صحن مجلس بررسی خواهد شد.