سعید جادریان بخشدار ازگله در گفتگویی اظهار داشت: صدای انفجار و ترس مردم در شهرستان ثلاث باباجانی کذب و ناشی از توهم است.

 وی گفت: هیچ یک از مردم شهرستان ثلاث باباجانی از شب گذشته تا کنون صدای انفجار یا نور غیر عادی ناشی از آن را ندیده اند. 

جادریان افزود: برخی رسانه های ضدانقلاب در فضای مجازی با دروغ پردازی عجیب مدعی انفجار و شرایط بحرانی در ازگله ثلاث باباجانی شده بودند.

گفتنی است، برخی رسانه های محلی ثلاث باباجانی نیز این خبر را تکذیب کردند.