مرتضی سلیمی در گزارش پایانی زلزله فیروزکوه گفت: طی تماس تلفنی با مدیر کشیک استان تهران و براساس گزارش‌های ارزیابی و میدانی، خوشبختانه حادثه تلفاتی دربرنداشته و اوضاع در منطقه به‌خصوص شهر فیروزکوه نیز به روال عادی بازگشته است.