بهرام قاسمی ضمن ابراز تسلیت و همدردی با  دولت و ملت عراق، به ویژه بازماندگان و وابستگان قربانیان این جنایت هولناک تروریستی، بار دیگر بر تداوم حمایت قاطع جمهوری اسلامی ایران از مبارزه راسخ و بی‌امان دولت و ملت عراق با تروریسم که ریشه در افکار افراط گرایانه گروه‌های تکفیری ـ تروریستی وابسته به خارج از عراق دارد، تاکید کرد.