سومریه نیوز گزارش داد، این صندوق در بیانیه‌ای اعلام کرد: مرحله آتی اقتضا می‌کند که دولت عراق و جامعه جهانی درباره برنامه مشترکی برای تضمین امنیت و ثبات در کشور در درازمدت به توافق برسند. این برنامه درباره حمایت از همبستگی ملی و بازگرداندن اعتماد مردم به نهادهای کشور است.

در این بیانیه آمده است: هدف این کنفرانس بسیج کردن حمایت‌های بین المللی از طرح بازسازی و توسعه عراق و تقویت همکاری میان طرف‌های اهدا کننده داخلی و نهادهای توسعه بین المللی است. این کنفرانس تلاش خواهد کرد تا حمایت مالی را از منابع مختلف برای کمک به عراق جهت بازسازی و توسعه در مرحله مابعد داعش جذب کند.

این صندوق اعلام کرد که این نشست تحت نظارت صباح الاحمد الصباح، امیر کویت برگزار خواهد شد.