نجفی توضیح نداده است که «انتخابات» دقیقاً چه ارتباطی به قرارداد ذکر شده دارد که یک روز بعد یا یک روز قبل از انتخابات قراردادی در شهرداری بسته شده و مبلغی بابت قرارداد پرداخت شده است. شهرداری تهران و مؤسسات وابسته حتی در دوران بیکاری فعلی هم روزانه دهها قرارداد منعقد می‌کنند؛ آیا منظور آقای شهردار از این اظهارات این بوده است که در ماه انتخابات باید تمام کارهای شهرداری تعطیل می‌شده و هیچ قراردادی منعقد نمی‌شده است‌؟! آیا یک ماه انتخابات باید کل امور اجرایی شهر به کناری نهاده شده و شهر‌داری به حال خود واگذار می‌شده است‌؟!

راجع به ادعای دیگر شهردار تهران مبنی بر اینکه پولی به حساب یکی از مسئولان دفاتر شهرداری واریز شده و این پول خرج انتخابات شده است؛ اولاً این موضوع از حیطه صلاحیت نجفی خارج بوده و یقیناً نیازمند اثبات در مراجع قضایی و طی شدن پروسه قضایی است و نجفی از این بابت که پیش از اثبات، چنین اتهامی را رسانه‌ای کرده، قابل پیگرد قضایی است؛ ثانیاً صدر و ذیل گفته‌های نجفی که در خبرگزاری وابسته به دولت، ایسنا منتشر شده با هم همخوانی ندارد؛ چراکه ابتدا مدعی می‌شود «درست است که مبلغ به حساب شرکت واریز شده» و در ادامه مدعی «واریز بخشی از مبلغ به حساب شرکت» می‌شود. 

اقرار مکتوب فرد مورد‌اشاره شهردار تهران هم از دیگر عجایب است‌! انگار نجفی و دستگاه شهرداری به مثابه یک نهاد قضایی فرد مورد‌اشاره را احضار کرده و از وی چونان نهادهای امنیتی اقرار مکتوب گرفته‌اند‌! کاری که حتی مراجع قضایی - امنیتی هم به این نحو انجام نمی‌دهند، نجفی امنیتی‌تر از نهادهای امنیتی آن را انجام داده است !