نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ۲۴ دی لغایت ۱۱ بهمن ماه به مدت سه هفته در پایتخت حضور داشته و به امور تقنینی و نظارتی خود می‌پردازند. آنان هفته سوم بهمن را به حوزه‌ انتخابیه می‌روند.

نمایندگان مردم در خانه ملت از ۲۴ بهمن لغایت ۹ اسفند ماه به مدت سه هفته در ساختمان هرمی شکل مجلس شورای اسلامی حضور خواهند داشت و از ۱۳ تا ۱۶ اسفند بار دیگر برای سرکشی، به حوزه انتخابیه می‌روند.

نمایندگان مجلس آخرین هفته کاری خود در سال ۱۳۹۶ را از مورخ بیستم اسفند در مجلس سپری خواهند کرد.