آسوشیتدپرس گزارش داد، برخی از معترضان پلاکاردهایی با نوشته "هرگز نه" در دست داشتند. برخی دیگر هم شعارهایی از جمله "مهاجران باید بمانند، نازی‌ها را بیرون کنید" سر می‌دادند.

این ائتلاف حاکم جدید متشکل از حزب محافظه‌کار مردم اتریش و ناسیونالیست‌های حزب آزادی است که مواضع سفت و سختی علیه مهاجران و پناهجویان دارند.

این نخستین تظاهرات در نوع خود و در این حجم از زمان آغاز به کار دولت اتریش است که توسط ائتلاف سازمان‌های چپ‌گرا و مخالف نژادپرستی برگزار شد و در آن مردم از همه سنین شرکت داشتند و شعارهایی سر داده شد که یادآور تاریخ اتریش بعد از ۸۰ سال از پیوستن آلمان نازی به اتریش در ۱۹۳۸ و تحکیم قدرت فاشیست‌ها بود.