مدتی پیش اتحادیه جهانی دوچرخه سواری ایران اعلام کرد که تست دوپینگ آیدین علیاری رکابزن جوان ایران مثبت شده و تا تایید نهایی این رکابزن تعلیق است.

اکنون دوپینگ این رکابزن قطعی شده و او برای چهارسال محروم است. اتحادیه جهانی پایان محرومیت او را سال ۲۰۲۱ اعلام کرد.

چند ماه پیش ماموران آنتی دوپینگ اتحادیه جهانی دوچرخه سواری در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی ایران حاضر شدند و از رکابزنان تست گرفتند. از علیاری سه مرتبه تست گرفته شده که هر سه تست او مثبت شده بود.

محمود رسولی دیگر رکابزن ایران در تعلیق به سر می برد و هنوز میزان محرومیت او اعلام نشده است.