زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۵ ریشتر ساعت ۱۳:۵۷ امروز شهر سومار را لرزاند.

این زمین لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

همچنین در ساعت ۱۳:۵۵ امروز نیز زلزله ۳ ریشتری سومار را لرزاند.