اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ دو ردیف متفرقه «توسعه فناوری‌های نوین بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات» و «توسعه زیرساخت‌ها و خدمات کاربردی ارتباطی و پایه فضایی» با اعتباری معادل ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال معادل (یازده هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال) پیش‌بینی شده است که عمده سهم آن را فعالیت‌های حوزه فضایی تشکیل می‌دهد.

از زمان ملحق شدن سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکنون بالغ بر ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در راستای توسعه خدمات فضائی (تامین ماهواره سنجشی و مخابراتی، ساخت ماهواره سنجشی و مخابراتی بومی، توسعه فناوری‌های ماهواره‌ای و حفظ نقاط مداری) صورت گرفته است که در مقایسه با سال‌های قبل از آن بی‌سابقه بوده است.

تخصیص اعتبارات صورت گرفته طی سال‌های اخیر و اعتبارات پیش‌بینی شده حوزه فضایی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نشان‌دهنده اهتمام و تلاش همه‌جانبه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه و بومی‌سازی فناوری‌های فضایی و به موازات تامین ماهواره‌های ملی جهت رفع نیازهای فعلی کشور در این حوزه است.