سخنران پیش از خطبه نماز جمعه ۲۲ دی ماه تهران، حسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با موضوع «تحلیلی بر رویدادهای اخیر کشور» خواهد بود.