اسکای نیوز عربی گزارش داد، محمود عبد الحلیم فریحات، رئیس ستاد ارتش اردن با اشاره به اینکه در عملیات اطلاعاتی و ویژه ارتش و نیز دو عملیات اربد و الرکبان انتقام خلبان معاذ الکساسبه گرفته شد، گفت: برخی از عملیات‌های تروریستی نیز ناکام مانده و طراحان و مجریان این عملیات‌ها از پای درآمدند.

طبق گزارش خبرگزاری رسمی اردن (پترا)،‌ پیشتر اداره کل اطلاعات اردن در یک عملیات اطلاعاتی دقیق، یک نقشه بزرگ تروریستی و خرابکارانه را که از سوی یک گروهک تروریستی وابسته به داعش در ماه نوامبر سال ۲۰۱۷ برنامه‌ریزی شده بود را خنثی کردند.

خبرگزاری پترای اردن اعلام کرد، اعضای این گروهک برای اجرای چندین عملیات تروریستی به صورت همزمان با هدف برهم زدن امنیت ملی و ایجاد آشوب و ترس میان شهروندان اردنی برنامه‌ریزی کرده بودند.

در این عملیات اطلاعاتی ۱۷ تن از عواملی که دست داشتند، بازداشت شده و سلاح و مواد انفجاری که قرار بود در این طرح تروریستی مورد استفاده قرار گیرند، کشف و ضبط شد.

در بازجویی از اعضای این گروهک تروریستی مشخص شد، آنها نقشه کاملی را برای اجرای عملیات‌شان تنظیم کرده بودند و پیش از آن اقدام به جمع‌آوری اطلاعات و بررسی دقیق اهداف کرده و راهکاری را برای اجرای آن تعیین کرده بودند. از مهم ترین اهداف این گروهک مراکز امنیتی و نظامی، مراکز تجاری، مراکز رسانه‌ای و چهره‌های مذهبی میانه‌رو بودند.

اعضای این گروهک تروریستی جهت تامین حمایت مالی لازم برای اجرای طرح‌شان، برای خرید مسلسل و حمله به تعدادی از بانک‌های دو شهر الرصیفه و الزرقاء و سرقت چند خودرو و فروش آنها برنامه ریزی کرده و قصد داشتند مواد منفجره را با خرید مواد اولیه از بازار خودشان بسازند.

تمامی اعضای گروهک یادشده به دادستان عمومی دادگاه امنیتی اردن تحویل داده شدند و بلافاصله بازجویی‌ها از آنها آغاز شد. این افراد به توطئه برای انجام کارهای تروریستی، تبلیغ تفکرات یک گروه تروریستی، اقدام به انجام کارهای تروریستی،‌ خرید اسلحه و مهمات برای اجرای طرح‌های تروریستی، پرداخت پول در قبال انجام اقدامی تروریستی و همراه داشتن اسلحه با هدف اجرای عملیات‌های تروریستی متهم شدند و به محض اینکه تحقیقات و بازجویی‌های دادستانی کل از آنها پایان یابد، آنها به دادگاه امنیتی کشور ارجاع داده می‌شوند.