سیدرضا صالحی امیری در نشست تخصصی فرهنگ و دین باوری که در نخستین کنگره گرامیداشت آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد با بیان اینکه همه مشکلات و بحران های موجود  ما را به این نتیجه می رساند که نیازمند دیدگاه اعتدالی آیت الله هاشمی بیش از هر زمانی دیگری هستیم، گفت: از سال نود و دو، دوره بازگشت به گفتمان اعتدال آغاز شده و تداوم حیات سیاسی این دولت هم همان گفتمان اعتدالی است که پرچمدار آن هاشمی رفسنجانی است و مردم هم همراه با دولت این رویکرد را برای اداره کشور پذیرفتند و آن را انتخاب کردند.

وی افزود: این گفتمان به دنبال جذب همه نیروهای انقلاب زیر یک چتر واحد است و از هرگونه خط کشی های معمول گریزان است و با هر گونه کنار زدن برخی از نیروهای انقلاب مخالف است.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: تاریخ انقلاب نشان داده که متاسفانه بخش قابل توجهی از نیروهای اتفلاب در رخدادهای دهه شصت از دست رفته اند و انسجام که حرکت هماهنگ همه نیروهای انقلاب در جهت اهداف متعالی است، همان دیدگاهی که در اعتدالگرایی هم مورد توجه قرار دارد.

صالحی امیری تاکید کرد: گفتمان اعتدال فاقد جزمیت و انعطاف ناپذیری است و نیز گفتمان اعتدال انتقادپذیر است و در زندگی آیت الله هاشمی که بنگریم می بینیم که عده ای از مرز انتقادها  به سمت تخریب هم حرکت کردند اما کلامی از ایشان جهت برخورد با این موارد بیان نشد.

وی تصریح کرد: ماهیت گفتمان اعتدال در سیاست خارجی، رعایت امنیت ملی، منافع ملی و مصالح ملی است و  این گفتمان که با مردم و مطالبات آنان خود را انطباق می دهد به دنبال رفع مشکلات جامعه است.

صالحی امیری با اشاره به سایر ویژگی های مفهوم اعتدال، اظهار کرد: هشتمین ویژگی اعتدال، عقلانیت است که گمشده امروز جامعه ما است و از احساسات و تصمیمات خلق الساعه که پشتوانه مشخصی هم ندارند، فاصله می گیرد.

وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان تاکید کرد: امروز پیام آیت الله هاشمی به ما رعایت اخلاق در سیاست است و ایشان همیشه به دنبال باورهای اخلاقی در حرکت های سیاسی و توجه به آن بود. او تمام هزینه های سیاسی که پرداخت کرد به دلیل رعایت مسائل اخلاقی در سیاست بود و آیت الله هاشمی را می‌توان پرچمدار رعایت کرامت انسانی دانست.