خبرگزاری فرانسه گزارش داد، ۹ نفر از فعالان سیاسی با اتهاماتی از جمله ایجاد مزاحمت‌های عمومی در ارتباط با سازماندهی و برگزاری تظاهرات جنبش چتر که منجر به بسته شدن چندین خیابان بزرگ این شهر شده بود، مواجه هستند.

با این حال حامیان این فعالان سیاسی این روند قضائی را سیاسی دانسته و آن را تحت فشار ناشی از دولت مرکزی پکن می‌دانند.

در میان این ۹ فعال سیاسی، بنی تای، چان کین-من و چو ییئو-مینگ از بنیانگذاران کمپین اعتراضی "اشغال مرکزی با عشق و صلح" حضور دارند.

کمپین حامی دموکراسی به دنبال برگزاری تظاهرات برای تحت فشار قرار دادن پکن و دولت محلی برای اجرای اصلاحات دموکراتیک بود.

در حالی که دادگاه این فعالان حامی دموکراسی برگزار می‌شد چند تن از حامیان آنها در مقابل دادگاه به خیابان آمده و شعار "شرم بر دادگاه سیاسی"، "جنبش چتر بی‌گناه است"، سر دادند.

قرار است جلسه استماع این فعالان سیاسی روز چهارشنبه نیز ادامه یابد.