بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ ، سقف ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی برای درامدهای نفتی دولت در نظر گرفته شده است.

گفتنی است،  در لایحه دولت ۱۰۱ هزار میلیارد تومان برای درامدهای نفتی در سال ۹۷ پیش بینی شده بود. این رقم در مقایسه با ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان و نسبت به رقم مصوب ۱۱۳ هزار میلیاردی در قانون بودجه تا ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش داشت.

بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، سقف درآمد مالیاتی ۱۲۸ هزار میلیارد تومان تعیین شد و  از این رقم، ۳۶ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است.

بر مبنای جزییات این درامد، مالیات شرکت‌های دولتی ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، حقوق ورودی خودرو و سایر کالاها ۲۲ هزار میلیارد تومان، مالیات شرکت‌های غیردولتی ۲۳.۴هزار  میلیارد تومان و سود سهام شرکت‌های دولتی ۱۶ هزار میلیارد تومان تعیین شد.