دکتر محمد باقر لاریجانی معاون آموزشی وزارت بهداشت طی حکمی دکتر سید ناصر استاد مشاور معاون آموزشی و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی را به عنوان دبیر شورای عالی آموزش مجازی منصوب کرد. در این حکم آمده است:

"همانگونه که مستحضرید برنامه تحول در نظام سلامت به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم، نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه ایفا نموده و بر همین اساس در دولت دوازدهم نیز استمرار آن در اولویتهای اصلی قرار گرفته است.

در این میان تحول در نظام آموزش علوم پزشکی یکی از محورهای مهم این برنامه است که در اسناد بالادستی همچون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور نیز مورد تاکید قرار گرفته است. توسعه آموزش مجازی از جمله محورهایی است که در برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بر آن تاکید شده است .

در این راستا و به منظور مدیریت راهبردی آموزش مجازی در علوم پزشکی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی و همچنین نیازهای نظام سلامت کشور شورای عالی آموزش مجازی تشکیل شده و دبیرخانه این شورا در دانشگاه علوم پزشکی مجازی مستقر می باشد.

نظر به تعهد و تجارب ارزشمند شما، بدین وسیله به عنوان دبیر شورای عالی آموزش مجازی منصوب می گردید تا با همکاری اعضای محترم این شورا و سایر دست اندرکاران مربوطه و از طریق ارتباط تنگاتنگ با دبیرخانه های معاونت آموزشی بسترهای لازم را برای توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی کشور فراهم آورید. توفیق جنابعالی را در اعتلای نظام آموزش عالی سلامت از خداوند متعال خواستارم. "