«عبدالمحمد زاهدی» در دیدار اعضای هیئت‌مدیره نظام پرستاری قزوین اظهار کرد: پرستاران یکی از اقشار پرتلاش و ایثارگر جامعه بشمار می‌روند که باید از زحمات آن‌ها قدردانی کنیم.

 

وی با اذعان به مشقت و سختی کار پرستاری اهمیت آن را در نظام سلامتی جامعه یادآور شد و بر حمایت مسئولان از نظام پرستاری تأکید کرد.

 

زاهدی گفت: کاری که پرستاران انجام می‌دهند، بسیار دشوار است و قطعاً نمی‌شود روی آن قیمت گذاشت.

 

 وی در ادامه با اشاره به تبعیض درآمد پرستاران بخش خصوصی و دولتی افزود: برای برطرف کردن این نقص باید با راهکارها و اقدامات مناسب، توازن لازم را ایجاد کرد.

 

استاندار در ادامه کمبود پرستار در بیمارستان‌ها را یکی از مهم‌ترین مشکلات نظام سلامت که باید برطرف شود دانست و گفت: این موضوع با فشار مضاعف بر روی نیروهای موجود پرستاری بر نحوه خدمات‌دهی به مردم در بیمارستان‌ها تأثیر منفی می‌گذارد.

 

وی درباره مشکلات کارکنان شاغل در فوریت‌های پزشکی نیز گفت: بخشی از این مشکلات به کمبود منابع مالی و قسمت دیگر آن نیز به تفسیرهای متفاوت از قانون مربوط است بنابراین باید به‌جایی برسیم که از قانون تفسیری محکم و واحد داشته باشیم.

 

زاهدی یادآور شد: ما نیز به دنبال احقاق حقوق پرستاران استان هستیم و معتقدیم همه موانع و مشکلات آن‌ها را اگر نه یک‌باره اما حداقل به‌تدریج باید برطرف کرد تا جامعه زحمتکش پرستاری بهتر در خدمت جامعه باشند.