محمد راستاد در مصاحبه تلفنی با بیان اینکه این جسد در اطراف کشتی پیدا شده است گفت: جسد دچار سوختگی بود و برای شناسایی در حال انتقال به ساحل و بندر شانگهای است.

وی با بیان اینکه عملیات خاموش کردن آتش و امداد رسانی ادامه دارد افزود: حجم حریق و انفجار در تمام مخازن کشتی به میزانی است که عملیات امداد رسانی را به سختی و مشکل زیاد مواجه کرده است.

راستاد افزود: همچنان عملیات امداد و خاموش کردن آتش ادامه دارد و اگر چنانچه اطلاعات بیشتری از سرنشینان به دست آمد اطلاع رسانی خواهد شد.

وی گفت: مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در مسیر شانگهای چین است و مستقیما در محل امداد و بررسی سانحه در شانگهای حضور خواهد داشت.