مرتضی ممیزی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: با کشف مقدار ۳۲ کیلو و ۷۵۱ گرم شمش طلا از یک دستگاه خودروی ال ۹۰ توسط دایره آگاهی شهرستان خدابنده، ۳ نفر به عنوان متهم دستگیر و به تعزیرات حکومتی احضار شدند.

وی افزود: در جلسات رسیدگی متهمان مالکیت طلاها را قبول کرده و به دلیل عدم ارائه مدارک معتبر قاچاق بودن طلاهای مکشوفه محرز اعلام شد.

ممیزی بیان کرد: رئیس شعبه حکم به ضبط محموله صادر کرده و عاملان قاچاق را به پرداخت ۵۵ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان افزود: پس از اعتراض متهمین به حکم صادره، پرونده در شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و در نهایت به دلیل صدور حکم بر اساس موازین صحیح قانونی، رأی صادره عینا تأیید و لازم الاجرا شد.