روزنامه ساندی تایمز گزارش داد: ترزا می نخست وزیر بریتانیا قصد دارد فردا دوشنبه ترمیم کابینه را اعلام کند و به نظر می رسد وزرای خارجه و کشور و وزیر دارایی بریتانیا در پست های خود ابقا خواهند شد. وزیر اتحادیه اروپای بریتانیا نیز تغییری نخواهد کرد.

این روزنامه افزود: پیش بینی می شود جاستین گرینینگ وزیر آموزش، کریس گری لینگ وزیر حمل و نقل و گرگ کلارک وزیر تجارت، انرژی و راهبرد صنعتی بریتانیا برکنار خواهند شد.

به نظر می رسد زنان و اقلیت های قومی از سوی ترزا می برای جایگزینی وزرای برکنار شده در نظر گرفته شده اند.

روزنامه ساندی تایمز افزود: هدف اصلی از ترمیم کابینه از سوی ترزا می احتمالا به کار گیری و مشارکت دادن زنان جوان تر و نمایندگان غیر سفید پوست در ترکیب کابینه بریتانیا است.