از روزی که پرویز مظلومی در استقلال به امید نورافکن بازی داد، او زیر نظر دو مربی دیگر هم بازی کرده و هرروز پیشرفت داشته. به طوریکه امید این روزهای یکی از ارکان تیم شفر است. حالا و در این وضعیت خوب، نورافکن پیشنهاداتی از اروپا برای خروج از جمع آبی‌ها دارد. روزنامه گل چاپ امروز هم به همین اتفاق پرداخته و از قول نورافکن درباره لژیونر شدن نوشته: ‹‹ ۴۸ ساعت دیگر وضعیت لژیونر شدنم مشخص می‌شود. برای حضور در اروپا منتظر تصمیم مسئولان هستم. ››