به گزارش وبسایت اینترنتی روزنامه خبر تورک، مولود چاووش اوغلو در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار کرد: تعیین سرنوشت ایران و هر گونه تغییر در حاکمیت، باید به دست مردم این کشور صورت بگیرد و دخالت قدرتهای خارجی را خطری برای امنیت و ثبات ایران دانسته و با آن به شدت مخالفیم.

وی همچنین واکنش مقامات ارشد ایران در مقابل ناآرامی ها را منطقی و بسیار مثبت ارزیابی کرد و افزود: مردم ایران باید از هر گونه خشونت و تحریکات خارجی فاصله گرفته و با روش های قانونی اعتراض خود را اعلام کنند و خوشبختانه شاهد بودیم که حسن روحانی رییس جمهوری این کشور نیز حق اعتراض مدنی مردم کشورش را محترم شمرد.

به گزارش ایرنا، اعتراضات خیابانی اخیر در ایران در کشور ترکیه بازتاب گسترده ای داشته و بسیاری از کارشناسان سیاسی و مقامات این کشور به بیان مواضع خود در این خصوص پرداختند.